Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

πάλι καφέ πίνεις με ρωτάει ο προϊστάμενος, επειδή δεν επιτρέπεται το τσίπουρο στους χώρους εργασίας του λέω