Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Δεν τον χωράει ο νους του Έλληνα τον κορονοϊό. Έχει πιάσει όλο τον χώρο ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, το μάτι, το κρυφό σχολειό και η βροχή τη Μεγάλη Παρασκευή.