Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020

κάποιος να βάλει στο βίντεο της Μάνδρου τον Χατζηστεφάνου να φωνάζει ΒΛΑΧΑ ΒΛΑΧΑΡΑ ΑΜΟΡΦΩΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ