Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

2020 είναι η χρονιά που τα πιτσιρίκια όταν λένε ότι έκαναν κοπάνα από το σχολείο, εννοούν ότι έφυγαν από το δωμάτιο τους και πήγαν στο σαλόνι.