Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Η θνητότητα σε ΜΕΘ είναι 45-50% Η θνητότητα όταν χρειάζεσαι ΜΕΘ και δεν βρίσκεις είναι στο 95-100% Το έχουμε;