Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Η πιο δύσκολη λέξη που ξέρουν όλοι οι μπάτσοι είναι το "εκπυρσοκρότησε"