Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Το πιο πολύτιμο δώρο που μπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι ο χρόνος σου.🔹