Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

φοράνε στο τζιεντιέμ λευκά βρακιά είναι μοντελάρες φοράμε εμείς είμαστε σαν τον Αχιλλέα απτα εγκλήματα