Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Να μιλάτε στους δικούς σας και να τους λέτε συχνά πόσο τους αγαπάτε. Γιατί το ξεχνάμε και καταλήγουμε να μιλάμε σε μάρμαρα ελπίζοντας ότι κάπως κάπου μας ακούνε