Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Εντελώς ενημερωτικά,είναι και άνθρωποι που μας είδαν άβαφτες,άρρωστες,αχτένιστες, από κοντά και χωρίς φίλτρα και μας αγαπάνε ακόμα.