Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Θεέ μου , πόσους μαλακες έπλασες ώστε να πέφτουμε πάντα , πάνω σε έναν ?