Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Πήρα τέτοια φορά με τα δέκα χιλιόμετρα που περπάτησα σήμερα που προσπέρασα το σπίτι μου και πήγα κατευθείαν στο Τζάνειο.