Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

- Πώς σε λένε, Κούκλα μου ; - Έ φ η ! - Δε μου λες ..... ένα Τάδε τί το έχεις ;