Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Βλέπουν τι γράφουμε εδώ μέσα και θα νομίζουν ότι είμαστε τέρμα ευτυχισμένοι χωρίς κανένα πρόβλημα, που να ξεραν τι βουνό ανεβαίνει ο καθένας μας