Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Δεν αντέχω άλλη εφημερία. Έχω "καεί" ψυχολογικά και σωματικά.