Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Η πραγματική δοκιμασία έρχεται όταν όλες οι δυνάμεις έχουν φύγει και πρέπει να νικήσεις μόνο με την θέλησή σου..