Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Δε ξέρω τι είναι αυτός ο Εμποδιστής αλλά χρειάζομαι έναν να μπει μπροστά στο ψυγείο μου