Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Έχω αποθηκεύσει μια νοερή αγκαλιά για τα δύσκολα.