Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020

Δεν υπάρχει χαμένος χρόνος. Σε περιόδους απραξίας η εσωτερική εξέλιξη είναι ραγδαία.