Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Μήπως τα περνάω όλα αυτά γιατί δεν έπινα το μουρουνέλαιο που μου έδινε η μάνα μου;