Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

- Δάσκαλε, είναι καλός ο γιος μου στα μαθηματικά; - Άσσος