Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Η ωριμότητα των ανθρώπων φαίνεται στο τρόπο που διαχειρίζονται το " τέλος " , το οποιοδήποτε τέλος