Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Συγγνώμη κύριε τρόμπα πού μπορώ να βρω; *Έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη παύση μετά το κύριε