Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Έκτακτα μέτρα, σαν τα κιλά μας, ήρθαν για λίγο και μπαστακώθηκαν.