Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Παρέλαβα καινούριο μπουφάν,ελπίζω τον Ιούνιο που θα βγούμε έξω να χει ακόμα λίγα κρύα να το χαρώ