Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Μια χαρά πάει πάντως η αντιμετώπιση της πανδημίας. Ξεκίνησε με Σπύρο Παπαδόπουλο, συνεχίζεται με Γεώργιο.