Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτούς που μας κάνουν κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές τους αφήνουμε