Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Μπάτσος πήγαινε στο #γηροκομειο για να υπογράφονται παρουσία του εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια από ηλικιωμένους με άνοια στην ιδιοκτήτρια για να μεταβιβάζει τις περιουσίες τους.