Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Στο εμβολιαστικό κέντρο σε φωτογραφίζουν αυτοί ή πρέπει να πάρεις δικό σου φωτογράφο;