Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022

Να ζυγίζεσαι λέει νηστικός για να δεις το πραγματικό σου βάρος, και έτσι έχω να ζυγιστώ κάτι χρόνια