Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

-Μάνα ποιο μέρος είναι αυτό που δείχνει η τηλεόραση; -Παταγονία -Γιατί, σφουγγάρισες;