Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Γεννήθηκα Έλληνας, αλλά ευτυχώς το ξεπέρασα