Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Πρόταση διδακτορικής διατριβής: Η επίδραση του βαθμού συσχετισμού με την "Οικογένεια" στην πιθανότητα λήψης απευθείας ανάθεσης έργου.