Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Πολύ ξεχωριστός άνθρωπος είναι αυτός που δίνει και δεν περιμένει να λάβει.