Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Σχολιάζετε την εμφάνιση των άλλων ανθρώπων αλλά την μαλακία που σας δέρνει την αφήνετε πάντα ασχολίαστη..