Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Παραιτηθηκα μετά από 6 χρόνια στο ίδιο μαγαζί και μετά από 20 χρόνια ατην εστίαση για κάτι πολυ καλύτερο! Η ανακούφιση είναι τεράστια!