Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Ξέρω ότι χεστήκατε αλλά για μένα είναι μία σημαντική μέρα γιατί κλείνω 13 χρόνια αποχής από το αλκοόλ.