Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

-ΕΔΕ για το μπάτσο που χτύπησε δεμένο διαδηλωτή. -Τί ΕΔΕ; -ΕΔΕ νέγινε και τίποτα.