Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Το πιο όμορφο φιλί το δίνω κάθε μέρα στους γονείς μου. Γιατί πόσο ακόμη θα τους έχω