Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Προσοχή στο κενό ανάμεσα στο ονειροπολώ και ονειροπωλώ.