Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Το ροχαλισμα προκαλεί μαύρους κύκλους στα μάτια όσων δεν ροχαλιζουν.