Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Ειναι ατομική ευθύνη του κάθε δέντρου και θάμνου να να μην καούν