Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Άλλη λύση θα ήταν να μην λένε καθόλου τα κρούσματα και να πρέπει να τα μαντέψουμε εμείς και ο εοδυ να λέει ζέστη/κρύο ανάλογα αν πέφτουμε κοντά.