Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Όμορφος να είναι κορίτσια. Μαλάκες είναι όλοι.