Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

Τα μεγάλα χαμόγελα έχουν σχηματιστεί από τεράστιες πληγές. Φιλοσοφικό ,καθόλου ρομαντικό.