Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

Η άλλη η πυροβολημενη ακούει μέσα στο μετρό στάση άγιος Αντώνιος και κάνει το σταυρό της