Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

γέμισε ο τόπος κόβιντ , μπιρκενστοκ και ηλίθιους