Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Οι παντρεμένοι με παιδιά δεν πάνε για μπάνιο. Κάνουν μετακόμιση.