Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Μπαμπά? Η μαμά γιατί έγινε αστεράκι και δεν έγινε θάλασσα να μπαίνω μέσα της που μου αρέσει? .....