Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

6 και 10 το πρωί βγήκε ο άλλος και καρφώνει κάτι στο μπαλκόνι του, 6 και 12 ακούστηκε το πρώτο ΡΕ ΜΑΛΑΚΑ στη γειτονιά